Dystrybutor - MEGA MUSIC Sp. z o.o.

Początkowo firma zajmowała się nagłaśnianiem koncertów oraz produkcją gitar elektrycznych i aparatury nagłośnieniowej.
W roku 1991 Mega Sp. z o.o. zmieniła profil i z producenta przekształciła się w importera oraz dystrybutora, zmianie uległa również nazwa: na MEGA MUSIC Spółka z o.o.
W następnych latach firma nawiązywała kontakty handlowe, które zaowocowały współpracą z najbardziej renomowanymi producentami w branży muzycznej i proaudio. Obecnie firma wykonuje także projekty systemów komercyjnych oraz zaopatruje hurtowo w sprzęt innych wykonawców systemów dźwiękowych w obiektach publicznych.