EarthQuaker Devices Afterneath Eurorack

Newsy
Pozostałe artykuły marki EARTHQUAKER DEVICES
EarthQuaker Devices Afterneath Eurorack

EarthQuaker Devices wypuścił kolejną nowość - moduł Afterneath Eurorack oferujący pozaziemskie brzmienia ze świata efektów, prosto dla potrzeb syntezatorów, czy rozbudowanych zestawów instrumentalistów.

Moduł Afterneath przenosi nieziemskie dźwięki ze świata efektów nożnych bezpośrednio do syntetyzatora modularnego, wzbogacając je o dodatkowe funkcje. Urządzenie posiada jedno główne wejście i wyjście audio, pętlę send i return na potrzeby toru sprzężenia zwrotnego Reflect Feedback, oraz 9 kontrolerów dla zmiany parametrów brzmieniowych.

Cztery z parametrów można kontrolować za pomocą napięcia sterującego (CV - control voltage), a każdy z nich wyposażono w dedykowany tłumik odwracający, który przetwarza wejściowe napięcie sterujące. Moduł Afterneath posiada całkowicie analogowy tor sygnału nieprzetworzonego oraz w 100% cyfrową ścieżkę sygnału przetworzonego.

EarthQuaker Devices Afterneath Eurorack oferuje szeroki wachlarz brzmień reverb, od rozległych i magicznych ambientów, po dzikie i jaskiniowe pogłosy, czy reverby z krótkimi odbiciami delay, które mogą być rozproszone, rytmiczne, lub zupełnie nieprzewidywalne.

Dla potrzeb kontroli znalazły się tu bardzo intuicyjne pokrętła:

Length - określa długość zanikania pogłosu
Dampen - steruje brzmieniem dźwięku przetworzonego. W prawo - brzmienie ciemniejsze, w lewo - jaśniejsze
Reflect - pozwala kontrolować regenerację pogłosu. Obrót w prawo zwiększa rozmycie i echo, obrót w prawo - zmniejsza. Ustawienie wysokiego poziomu tego efektu spowoduje wzbudzenie samooscylacji. Działa jako tłumik w przypadku podłączenia sygnału do gniazda Reflect Return.
Mix - kontroluje ilość sygnału przetworzonego zmieszanego z sygnałem nieprzetworzonym. Sygnał całkowicie przetworzony można uzyskać naciskając przycisk Dry Kill.
Input - reguluje poziom sygnału wejściowego, umożliwiając doprowadzenie sygnału wejściowego od poziomu instrumentu (położenie w prawo) do poziomu modularnego (położenie w lewo).
Diffuse - wygładza i rozprasza powtórzenia efektu opóźnienia. Pokrętło skręcone w lewo daje ostrzejsze przejścia z silniejszym atakiem, natomiast skręcone w prawo oferuje bardziej ambientowe brzmienie o lejących się dźwiękach, zbliżone do pogłosu i rozmycia
Drag - pogłos cyfrowy składający się z kilku krótkich opóźnień. Oddziela linie opóźnień tworząc pingpongowy efekt. To najciekawszy regulator w module Afterneath. Powolne kręcenie nim nadaje dźwiękom fantastyczny efekt zmiennej prędkości. Uzyskiwany efekt przypomina delay po przekręceniu w lewo oraz pogłos po przekręceniu w prawo. Przekręcenie w prawo skraca czas opóźnienia, a w lewo wydłuża go.
Mode - odpowiada za zachowanie regulatora Drag oraz jego reakcji na napięcie sterujące. Dostępne jest 9 trybów pracy: 1- Bez kwantyzacji, 2- Bez kwantyzacji, z efektem Slew, 3 - Bez kwantyzacji, 1 V/oktawę, 4 - Skala chromatyczna, 5 - Skala durowa, 6 - Skala molowa, 7 - Skala pentatoniczna, 8 - Oktawy i kwinty, 9 - Oktawy.

Dostępne są również cztery tłumiki tłumiące lub odwracające wejściowe napięcia sterujące parametrami Drag, Mode, Diffuse i Length. Te same parametry można modulować za pomocą zewnętrznego napięcia sterującego - poprzez dedykowane im gniazda wejściowe.

EarthQuaker Devices Afterneath Eurorack będzie dostępny w połowie marca w cenie około 1315 PLN.

 

https://www.earthquakerdevices.com
www.w-distribution.de