Aktualizacja oprogramowania V3.0.1 dla Mooer GE 300

Newsy
Pozostałe artykuły marki MOOER
Aktualizacja oprogramowania V3.0.1 dla Mooer GE 300

Dostępne jest już nowe oprogramowanie V3.0.1 dla multiefektu Mooer GE300.

Jakie zmiany wprowadza wersja V3.0.1?

• Dodano nowy efekt, Intelligent Harmony, który pojawia się w module FXA. Dla najlepszego rezultatu, umieść efekt harmony po efektach distortion/overdrive, co pozwoli na bardziej klarowne brzmienie. Efekt ten zaprojektowano dla jednonutowych przebiegów melodycznych i niestety nie sprawdzi się w przypadku gry akordowej. Zalecane jest także dokładne sprawdzenie stroju przed rozpoczęciem pracy z efektem Intelligent Harmony.
• Dodano efekt 60’s Vibe do modułu FXB.
• Maksymalna długość zapisu nazw dla AMP i CAB zwiększona została do 31 znaków. Jeśli nazwa jest dłuższa niż 18 znaków, zostanie wyświetlona jako przebieg animacji od lewej, do prawej.
• Istnieje możliwość zmiany nazwy przełączników CTRL, maksymalna długość to 6 znaków na każdy przełącznik.
• Wchodząc w menu SAVE, wyświetli się aktualnie używana nazwa presetu.
• Dodatkowe opcje aktywacji funkcji LOOPER i TUNER. Użytkownicy mogą teraz wybrać pomiędzy naciśnięciem i przytrzymaniem dedykowanych przełączników, a szybkim naciśnięciem dedykowanych przełączników.
• Naprawiony błąd trybu Linear/Exponential dla pedału volume/ekspresji.

Aktualizacja jest już dostępna w zakładce Support na stronie http://www.mooeraudio.com/.

Nasz TEST modelu Mooer GE 300

http://www.mooeraudio.com/
www.w-distribution.de