Konieczność używania metronomu

Porady
2009-02-25

Wszyscy mówią o konieczności używania metronomu. Jak się ćwiczy z metronomem, co oznaczają wypisane na nim cyferki i czy w ogóle warto kupić to urządzenie?

Warto. Jeśli tylko chcesz podejść do własnych ćwiczeń poważnie to powinieneś się wyposażyć w takiego "strażnika czasu". Dźwięk z metronomu jest twoim wzorcem tempa, ramą, wewnątrz której dzielisz czas na mniejsze odcinki, punktem odniesienia.

Miarą tempa jest ilość uderzeń (nut) na minutę, na przykład tempo BPM=120 oznacza 120 uderzeń metronomu w ciągu minuty (BMP - ang. 'Beats Per Minute). Dawniej używano nazw pochodzących z języka włoskiego, które opisywały tempo w bardziej luźny sposób. Przykładowo "Andante" (wł. "idąc") oznacza tempo pomiędzy 76 a 104 BPM, a "Allegro" (wł. "prędko, wesoło") oznacza tempo pomiędzy 120 a 168 BPM.

Ustawione na metronomie tempo odzwierciedla wartość wyznaczaną przez metrum (jeśli grasz w metrum 4/4 to metronom wybija ćwierćnuty). Grając z nim, powinieneś wyczuwać upływające takty, licząc na początku każde uderzenie - 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itd. (Zawodowi muzycy wyczuwają takty ituicyjnie i zawsze wiedzą, w którym miejscu w utworze aktualnie są.).

Popularne jest też ustawianie metronomu tylko na 2 i 4 uderzenie w takcie (to znaczy w domyśle liczysz 1 i 3, a 2 i 4 to jest "werbel" metronomu") W ten sposób uczysz się mniej sztywnego poczucia czasu, a jednocześnie przyzwyczajasz do słuchania werbla perkusisty w żywej sytuacji koncertowej. Jeśłi nie masz problemów z wyczuwaniem "beat'u" to polecam właśnie taki sposób używania metronomu.

Krzysztof Inglik