Konkurs: wygraj Fender American Stratocaster HSS RW BLK

Newsy
Konkurs: wygraj Fender American Stratocaster HSS RW BLK

Weź udział w konkursie organizowanym przez Guitar Center i Magazyn Gitarzysta. Wygraj gitarę Fender American Stratocaster HSS RW BLK.

Aby wziąć udział w konkursie kliknij na link: http://guitarcenter.pl/catalog/konkursmp3.php

Regulamin

Postanowienia ogólne

1) Organizatorem konkursu jest: sklep muzyczny Guitar Center oraz magazyn Gitarzysta
2) Konkurs rozpoczyna się z dniem 15.07.2009, a kończy 30.09.2009
3) Konkurs odbędzie się na stronach internetowych sklepu Guitar Center ( www.guitarcenter.pl/catalog/konkursmp3.php 4). Informacje o konkursie, regulamin oraz wyniki dostępne są pod w.w. adresem.

Uczestnictwo w konkursie

1) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
2) Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany Użytkownik sklepu Guitar Center.
3) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

Przebieg konkursu

1) Udział w konkursie polega na zgłoszeniu utworu muzycznego za pomocą dostępnego na stronie konkursowej formularza zgłoszeniowego. Zgłaszany utwór muzyczny ma stanowić solówkę gitarową lub basową opartą na podkładzie dostępnym na stronie konkursowej.
2) Każdy zarejestrowany Użytkownik sklepu Guitar Center jest uprawniony do oddania 2 głosów na wybrane utwory muzyczne biorące udział w konkursie - jeden głos w miesiącu sierpniu, drugi w miesiącu wrześniu. Raz oddanego głosu nie można wycofać.
3) Głosowanie rozpocznie się z dniem 1.08 i potrwa do godziny 24.00 dnia 30.09.2009 O wynikach konkursu zadecyduje liczba głosów zdobytych do godziny 24.00 dnia 30.09.2009, przy zastrzeżeniu, że w przypadku równej liczby głosów o wyniku zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
4) Poza w.w. nagrodami Organizator przyzna specjalne wyróżnienia dla wybranych Uczestników konkursu.

Nagrody

1) Nagroda za 1 miejsce: Fender American Stratocaster HSS RW BLK
2) Nagroda za 2 miejsce - info do 31. lipca 2009
3) Nagroda za 3 miejsce - ingo do 31 lipca 2009
4) Specjalne wyróżnienia - info do 31 lipca 2009

Wśród głosujących zostanie rozlosowanych 10 koszulek firmowych Guitar Center

Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestników do nagród konkursowych.