Interpretacje 2009 (Metallica, Vader)

Newsy
Interpretacje 2009 (Metallica, Vader)

Już wkrótce we Włocławskim Centrum Kultury rusza kolejna edycja "Interpretacji".

W tym roku będzie to już 5 raz kiedy w szranki staną kapele z Włocławka i nie tylko. Tegoroczna impreza upłynie pod znakiem ciężkiej muzy, a jej tematem będzie tym razem repertuar kultowych kapel: Metallica i Vader. Interpretacje składają się z dwóch etapów. Pierwszy to eliminacje na podstawie nadesłanych przez zespoły materiałów, drugi zaś to występ finałowy, który odbędzie się 25 kwietnia w Sali widowiskowej WCK. Występ podczas gali oceniany będzie przez specjalnie do tego powołane jury. Dla uczestników przewiduje się nagrody o łącznej puli 4000 zł. Gościem specjalnym wieczoru będzie warszawska kapela thrash metalowa Testor (www.myspace.com/testorband).

1. Organizator konkursu:
Włocławskie Centrum Kultury, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek  
tel./fax  054 232-10-30 /31/
e-mail: wckwloclawek@interia.pl
www.wckwloclawek.pl

2. Termin i miejsce:
25.04.2009, Włocławskie Centrum Kultury

3. Celem konkursu jest:
- prezentacja aktualnych osiągnięć młodych muzyków;
- popieranie wszechstronnego rozwoju młodych i debiutujących muzyków i zespołów
- wyłonienie najwartościowszych grup i solistów, osobowości scenicznych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych;
- zapewnienie młodym muzykom możliwości konfrontacji swoich osiągnięć

4. Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
- eliminacje na podstawie nadesłanych materiałów muzycznych przeprowadzone przez Komisję Kwalifikacyjną we Włocławku do dnia 21.04.2009 r. Soliści i zespoły zakwalifikowane otrzymają zaproszenia do wzięcia udziału w Finale Konkursu.
- finał Konkursu odbędzie się w WCK w dniach 25.04.2009 i będzie oceniany przez powołane przez Organizatora Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne!

5. Przedmiotem eliminacji i finału konkursu jest wykonanie dwóch wybranych utworów pochodzących z autorskiego repertuaru zespołu "METALLICA" lub "VADER"

Przedmiotem oceny Jury jest :
- własne i oryginalne  podejście uczestników do wykonania utworów muzycznych
- melodia i tekst utworów nie powinny ulec zmianie
- dopuszczalne są zmiany harmoniczne, rytmiczne, aranżacyjne, groovowe
- jury nie będzie kwalifikować wykonań coverowych (idealnie zgodnych z oryginalnym  nagraniem)!

6. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nadesłanego materiału muzycznego z nagraniem dwóch utworów (jedno własne nagranie autorskie i jedno nagranie pochodzące z repertuaru zespołu "Metallica" lub "Vader"). Nośnikiem może być płyta CD lub kaseta magnetofonowa. Nagrane utwory mogą być nagraniem amatorskim, pochodzącym z próby zespołu.

7. Termin przyjmowania nagrań upływa 17.04.2009. Niedostarczenie materiałów do tego terminu wyklucza udział w konkursie.

8. Akredytacja:
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykupienie akredytacji w wysokości 10 zł od osoby w dniu rozpoczęcia imprezy.

9. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia lub na kasecie, ze składem zespołu podczas finału konkursu.

10. Nagrody:
Dla uczestników konkursu przewiduje się nagrody o łącznej puli 4.000 zł

11. Warunkiem otrzymania nagród jest bezpłatny udział w Koncercie Laureatów na warunkach przedstawionych przez Organizatora. Program tego koncertu ustali Przewodniczący Jury w porozumieniu z wykonawcami.

12. Organizatorzy gwarantują obsługę techniczną i akustyczną. Istnieje możliwość zainstalowania własnego backline’u.

13. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Istnieje możliwość rezerwacji tanich noclegów.

14. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego konkursu.

Zapraszamy do odwiedzin strony www.wckwloclawek.pl, gdzie pojawią się wszystkie aktualizacje!!!