Pokaż się na krakowskich Juwenaliach - Czyżynalia 2013

Newsy
Pokaż się na krakowskich Juwenaliach - Czyżynalia 2013

Masz zespół i chciałbyś zagrać na Festiwalu Czyżynalia 2013 - krakowskie Juwenalia?

Przyślij zgłoszenie do 10 kwietnia 2013 (22:00) na adres: biuro@krakowskiejuwenalia.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę zespołu
- krótką informację o zespole (w formacie PDF)
- autorskie nagranie zespołu (w formacie mp3)
- dane kontaktowe (tel. oraz e-mail)

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.czyzynalia.pl

Poniżej znajduje się pełny regulamin Konkursu Kapel:

Regulamin Konkursu Kapel  2013

1.       Konkurs ma na celu wyłonić zespół, który zagra na Scenie Alternatywnej podczas Festiwalu Czyżynalia 2013 - Krakowskie Juwenalia (17-18 maja 2013r)
2.       Konkurs jest skierowany do polskich zespołów
3.       Zgłoszenia na konkurs należy wysłać do dnia 10 kwietnia 2013r (godz. 22:00) na adres e-mailowy: biuro@krakowskiejuwenalia.pl
4.       Będą rozpatrywane tylko zgłoszenia zawierające:
·         nazwę zespołu,
·         krótką informację o zespole (w formacie pdf),
·          jedno autorskie nagranie zespołu (w formacie mp3),
·          dane kontaktowe (telefon oraz e-mail).

Brak jakiegokolwiek z w/w wymagań będzie powodował odrzuceniem zgłoszenia.

5.       Nagrodą w konkursie jest zagranie się przed publicznością Festiwalu Czyżynalia 2013 - Krakowskie Juwenalia. Czas trwania oraz dzień występu wyznacza organizator Festiwalu.
6.       Konkurs składa się z dwóch etapów
·         I Etap wstępna selekcja zespołów - selekcji dokona komisja złożona z przedstawicieli organizatorów Festiwalu na podstawie prawidłowo przysłanych zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych do II Etapu będzie dostępna na FB Czyżynaliów - Krakowskie Juwenalia (www.facebook.com/krakowskiejuwenalia) oraz oficjalnej stronie internetowej www.czyzynalia.pl. Dodatkowo zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą e-mailową.
·         II Etap głosowanie  - wybór zwycięzców nastąpi w drodze głosowania przez internautów poprzez specjalnie przygotowaną aplikację FB, zainstalowaną na oficjalnym Fanpage’u Czyżynaliów - Krakowskich Juwenaliów (www.facebook.com/krakowskiejuwenalia).
7.       Zwycięzcom konkursu zostaje zespół, który uzyska największą liczbą głosów w głosowaniu za pomocą aplikacji FB.
8.       Czas przeznaczony na głosowanie zostanie podany przez Organizatora po wyłonieniu zespołów zakwalifikowanych do II Etapu konkursu. Wyniki głosowania  II Etapu konkursu zostaną podane niezwłocznie po zamknięciu głosowania.
9.       W przypadku jeżeli zespół, który wygrał głosowanie poprzez aplikację nie będzie mógł zagrać w terminie zaproponowanym przez organizatorów Festiwalu jego miejsce zajmuje kolejny z największą liczbą głosów.
10.   Wysyłając zgłoszenie do konkursu kapel, wykonawcy wyrażają zgodę na publiczne odtwarzanie, nieodpłatne umieszczenie i wykorzystanie swoich utworów na potrzeby organizacyjne Festiwalu Czyżynalia 2013 Krakowskie Juwenalia oraz nieodpłatny występ na Festiwalu Czyżynalia 2013 Krakowskie Juwenalia.
11.   Organizatorzy Festiwalu posiadają prawo do zmian niniejszego regulaminu oraz terminów występów.
12.  W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy Festiwalu.