Czy w "Holy Wars" Megadeth użyto specjalnej skali?

Porady
2006-05-29
W majowym numerze "Gitarzysty" był zamieszczony utwór "Holy Wars..." zespołu Megadeth. Zainteresowała mnie egzotycznie brzmiąca partia gitary zaczynająca się w takcie 54. Czy to jakaś specjalna skala?
Tak, Marty Friedman używa tej skali bardzo często i wielokrotnie mówił o niej w swoich lekcjach, nazywając ją skalą "frygijską dominantową". Ma ona też inne nazwy, wiele osób mówi o niej "cygańska" lub "hiszpańska", co oddaje jej egzotyczny charakter. Przykładowo w tonacji "E" będzie ona miała następujące dźwięki: E, F, G#, A, B, C, D. Nazwa używana przez Friedmana odzwierciedla dwie sprawy: Po pierwsze, jest bardzo podobna do skali frygijskiej (E, F, G, A, B, C, D), w zasadzie różni się od niej tylko jednym dźwiękiem (G#). Po drugie, bardzo często używa się tej skali do ogrywania dominanty, która rozwiązuje się na akord molowy (na przykład E7 rozwiązujące się na Am). Jednak jeśli przeanalizujesz omawianą zagrywkę to dostrzeżesz, że Marty użył tam również innych dźwięków. Na początku taktu 55. znajdziesz dźwięk "Eb", który należy do wariacji skali cygańskiej, również często przez niego używanej: E, F, G#, A, B, C, D#. Dźwięk "D#" (septyma wielka) nadaje jej jeszcze bardziej egzotyczny charakter. Friedman często gra z tego dźwięku podciągnięcia do "E", co można usłyszeć w innych solówkach. Inne dźwięki w omawianej partii gitary, to w większości dźwięki przejściowe i obiegniki (kilka dźwięków przejściowych "obiegających" dźwięk główny ze skali). Przykładem obiegnika mogą być cztery ostatnie dźwięki z taktu 56: A>F>D>D#. Obiegają one dźwięk "E", na który rozwiązują się w następnym takcie. Po nim następuje kolejny obiegnik, tym razem rozwiązujący się na dźwięk "C". Najpierw polecam ci skupienie swojej uwagi na dwóch omówionych wcześniej skalach. Osłuchaj się z ich brzmieniem, a dopiero potem próbuj dodawać chromatyczne ozdobniki tak jak Marty Friedman.
Krzysztof Inglik