Falling Slowly

Piotr Słapa
Falling Slowly

W tym odcinku warsztatów akustycznych zagramy filmowy motyw "Falling Slowly" w aranżacji na gitarę solową fingerstyle.

Zanim uderzymy pierwsze dźwięki, musimy nastroić instrument do stroju FADGBE. Strunę basową E podnosimy o pół tonu w górę do dźwięku F. Pewnie niektórzy z Was zapytają, po co taki zabieg. Jednym z akordów w utworze jest akord F i na jego tle gramy melodię w górnym rejestrze gryfu. Pusta struna basowa E (strojona do F) zapewni odpowiedni sustain i wypełni przestrzeń podczas grania melodii. Innym popularnym strojem gitary jest Dropped D (DADGBE), gdzie przestrajamy strunę basową E o cały ton w dół do D.

Na początek kilka porad wykonawczych. "Falling Slowly" jest balladą - gramy ją wolno, bez pośpiechu. Zadbajcie, aby melodia była na pierwszym planie, a basy czy akordy w tle wybrzmiały wystarczająco długo. Utwór podzieliłem na kilka części: intro, zwrotka, bridge oraz refren. Przydatny będzie thumbpick (pazurek na kciuk) lub możemy po prostu zagrać palcami. A więc do dzieła!

Przykład 1 to intro utworu. Łapiemy akord C - palec serdeczny lewej ręki ląduje na 3 progu struny A, środkowy na 2 progu struny D, a wskazujący na 1 progu struny B. Opalcowanie prawej ręki wygląda następująco: kciuk jest odpowiedzialny za struny basowe E, A, D oraz często uderza G. Palcem środkowym gramy większość dźwięków melodii. Taki układ dotyczy nie tylko przykładu 1, ale także kolejnych. W połowie taktu 1 dokładamy mały palec lewej ręki na 3 próg struny B. W kolejnym takcie ogrywamy akord Fsus2. Palec serdeczny lewej ręki trzyma 3 próg struny D, a wskazujący 1 próg struny B. Dalej dokładamy mały palec na 3 próg struny B i palcem wskazującym chwytamy 1 próg struny B oraz wiolinowej E przy użyciu minipoprzeczki barré. W ostatnim kroku podnosimy palec wskazujący, aby zagrać pustą strunę wiolinową E. W takcie 3 ponownie ogrywamy akord C z małą zmianą w końcówce. Ostatni dźwięk w takcie to 1 próg struny B zamiast pustej struny G. W takcie 4 wracamy do akordu Fsus2. Opalcowanie nie ulega zmianie.W przykładzie 2 gramy zwrotkę. Do podkładu akordowego dokładamy partię wokalną. Zaczynamy od złapania akordu C przy użyciu palców wskazującego (1 próg struny B), środkowego (2 próg struny A) oraz serdecznego (3 próg struny A). Następnie palec wskazujący ląduje na 1 progu struny wiolinowej E, a mały na 3 progu struny B. Palce środkowy i serdeczny nie zmieniają swojej pozycji. W kolejnym kroku przesuwamy palec wskazujący i mały na 3 próg struny wiolinowej E oraz 5 próg struny B. W końcówce taktu 5 wracamy na 1 próg struny E oraz 3 próg struny B przy użyciu tych samych palców. Na początku taktu 6 chwytamy akord Fsus2, którego opalcowanie już znamy. Dalej mały palec dokładamy na 3 próg struny B, a palec wskazujący chwyta minipoprzeczkę barré na 1 progu strun B i wiolinowej E. Następnie mały palec zmienia swoją pozycję z 3 na 6 próg struny B, a palcem serdecznym przyciskamy 5 próg struny wiolinowej E. W kolejnym kroku palec wskazujący chwyta 3 próg struny E, a mały 5 próg struny B. W taktach 7-8 ogrywamy ponownie akordy C oraz Fsus2, których opalcowanie się powtarza i nie powinno sprawić Wam problemów.W przykładzie 3 pojawia się bridge utworu, czyli łącznik zwrotki z refrenem. Pierwszy z akordów to Am, który łapiemy w następujący sposób: palec środkowy będzie odpowiedzialny za 2 próg struny D, serdeczny za 2 próg struny G, a wskazujący za 1 próg struny B. Teraz ogrywamy akord G. Możemy go złapać na dwa sposoby. Palec środkowy lewej ręki chwyta 2 próg struny basowej E, mały - 3 próg struny B i wskazujący - 1 próg na tej samej strunie. Druga opcja zakłada użycie kciuka lewej ręki do złapania dźwięku na strunie basowej E zamiast palca środkowego. Następnie pojawia się akord F. Palec serdeczny chwyta 3 próg struny A, mały 3 próg struny D, a środkowy 2 próg struny G. Dalej akordy powtarzają się w następującej kolejności: G, Am, G oraz F. Przy ostatnim akordzie dokładamy palec wskazujący na 1 próg struny B oraz odrywamy na moment palec środkowy, gdy potrzebujemy dźwięk pustej struny G.Przykład 4 to najbardziej dynamiczna część utworu, czyli refren. W takcie 14 gramy akord C z dźwiękiem G w basie (2 próg struny basowej E). Łapiemy go kciukiem lewej ręki. Energicznie pociągamy wszystkie struny akordu za pomocą pazurka lub kciuka. Trzymamy kształt akordu i dokładamy mały palec na 3 próg struny B. Teraz uderzamy palcami wskazującym i środkowym prawej ręki w struny D, G oraz B. W kolejnym kroku podnosimy palec wskazujący z 1 progu struny B i zaraz go ponownie dokładamy w to samo miejsce. W takcie 15 pojawia się akord Fsus2, który łapiemy w następujący sposób: palec środkowy chwyta 3 próg struny A, serdeczny 3 próg struny D, a wskazujący 1 próg struny B. Struny basowa E oraz wiolinowe G i E są puste.

Za chwilę dołożymy mały palec na 3 próg struny B oraz podniesiemy palec wskazujący, pozwalając wybrzmieć pustej strunie B. Praca prawej ręki jest taka sama jak przy poprzednim akordzie. W kolejnym takcie chwytamy akord Am, którego opalcowanie dobrze znamy. W połowie taktu dokładamy mały palec na 3 próg struny B.

W takcie 17 ogrywamy akord F, który łapiemy przy użyciu poprzeczki barré na 5 progu strun D, G, B oraz E. Palec serdeczny ląduje na 7 progu struny D, środkowy na 6 progu struny B, a mały na 7 progu struny wiolinowej E.

W drugiej części taktu odrywamy mały palec, a zamiast tego wybrzmiewa dźwięk na 5 progu struny wiolinowej E, który jest trzymany przy użyciu poprzeczki barré. W taktach 18-22 mamy akordy, które graliśmy już wcześniej. Opalcowanie lewej i prawej ręki jest bez zmian. Akord z taktu 23 łapiemy w następujący sposób: palec wskazujący trzyma poprzeczkę barré na 5 progu struny D, G, B oraz E, palec serdeczny chwyta 7 próg struny D, a mały - 8 próg struny B. Na tym zakończymy nasze zmagania z gitarą akustyczną. Mam nadzieję, że "Falling Slowly" sprawi Wam wiele radości i zainspiruje do tworzenia autorskich aranżacji utworów filmowych. Życzę owocnego ćwiczenia i do zobaczenia za miesiąc. Powodzenia!