He’s a Pirate cz.2

Piotr Słapa
He’s a Pirate cz.2

Miesiąc temu graliśmy fragmenty motywu znanego z serii filmów "Pirates of the Caribbean". Dzisiaj wrócimy do tego utworu i przygotujemy jego dalszą, równie ekscytującą część.

Technika gry nie ulega zmianie. Nadal poruszamy się w stylistyce fingerstyle. Basy i akordy traktujemy jako tło dla melodii. Każdy palec prawej ręki pełni ważną rolę i jest przyporządkowany do konkretnej struny. Kciuk odpowiedzialny jest za struny basowe E, A, D, palec wskazujący za strunę G, środkowy za strunę B, a serdeczny za strunę wiolinową E. Pojedyncze dźwięki melodii w większości sytuacji potrąca palec środkowy. Jego robocza nazwa to melody finger. W zależności od tego jaki chcemy otrzymać charakter dźwięku (barwę, dynamikę) możemy użyć różnych narzędzi i sposobów uderzania w struny. Do dyspozycji mamy same palce, pazurek na kciuk lub technikę kostkowania hybrydowego.

Ostatnia opcja zakłada, że użyjemy jednocześnie kostki oraz palców. Kostkę trzymamy między kciukiem, a palcem wskazującym. Dodatkowo aktywny będzie palec środkowy i serdeczny. Przypominam również o przestrojeniu gitary do stroju Drop D - struna basowa E o cały ton w dół do dźwięku D. W nagraniu audio moja gitara jest dodatkowo przestrojona o pół tonu w dół. Otrzymujemy wtedy dźwięki: Db, Ab, Db, Gb, Bb, Eb. A więc do dzieła!

Pierwsza część przykładu utrzymana jest w spokojnym klimacie. Zaczynamy akordem Dsus2. Palec środkowy trzyma II próg struny G, a serdeczny III próg struny B. Następnie dokładamy palec wskazujący na I próg struny wiolinowej E, aby otrzymać akord Dm. Melodia prowadzi nas na III i V próg struny E. Dźwięki te chwytamy małym palcem lewej ręki. Dalej mamy akord C. Palec serdeczny ląduje na III progu struny A, środkowy na II progu struny D, wskazujący na I progu struny B, a mały na III progu struny wiolinowej E. Teraz odrywamy mały palec, a wskazujący przenosimy na I próg struny E. W takcie 3 pojawia się akord F. Palec serdeczny chwyta III próg struny basowej E, środkowy II próg struny G, a wskazujący I próg strun B oraz E. Mały palec jest odpowiedzialny za dźwięki melodii na III i V progu struny wiolinowej E. W drugiej połowie taktu 3 ponownie gramy akord C. Następnie przenosimy palec wskazujący na I próg struny E, a za chwilę mały palec dokładamy na III próg tej samej struny.

W takcie 4 ogrywamy akord Dm z wykorzystaniem struny basowej E (przestrojonej do dźwięku D). Mały palec ląduje na V progu i uderzamy jednocześnie dwie struny E. W kolejnym kroku mały palec przenosimy na III próg i łapiemy interwał seksty małej (palec środkowy trzyma II próg struny G, a wskazujący I próg struny wiolinowej E). W końcówce taktu 4 mamy akord Am. Palec środkowy trzyma II próg struny D, serdeczny II próg struny G, a wskazujący I próg struny B. Po chwili przenosimy palec wskazujący na I próg struny E i zaraz po tym go puszczamy. Takt 5 zaczynamy akordem Dsus2, który pojawił się wcześniej. W połowie taktu mamy interwał tercji małej, który chwytamy przy użyciu palca środkowego (II próg struny G) i wskazującego (I próg struny B). W kolejnym kroku wracamy do akordu Dsus2, ale z wykorzystaniem pustej struny basowej E. Takt 6 ma takie same akordy jak takt 2, ale różni się melodią na strunach wiolinowych.

W takcie 7 na tle pustej struny D gramy V próg struny wiolinowej E. Do złapania tego dźwięku używamy małego palca. Następnie pojawia się akord Dsus4. Palec środkowy trzyma II próg struny G, serdeczny III próg struny B, a mały III próg struny E. Po chwili puszczamy mały palec i dokładamy palec wskazujący na I próg. W drugiej połowie taktu 7 mamy akord Bb. Palec wskazujący będzie odpowiedzialny za poprzeczkę barre na I progu strun A, D, G, B, E. Palec środkowy chwyta III próg struny D, serdeczny III próg struny G, a mały III próg struny B. Pod koniec taktu 7 unosimy poprzeczkę barre, aby uderzyć pustą strunę wiolinową E. W kolejnym kroku mały palec będzie odpowiedzialny za III oraz V próg na strunie E. W drugiej połowie taktu 8 palec wskazujący łapie poprzeczkę barre na III progu strun G, B, E. Dodatkowo palec serdeczny trzyma V próg struny basowej E, a mały VI próg struny wiolinowej E. Jest to akord Gm. Trzymamy cały czas poprzeczkę barre na III progu i puszczamy mały palec. W takcie 9 ogrywamy akordy Dm, Dsus4 oraz Dsus2. Opalcowania są takie jak wcześniej.

Od taktu 10 zmienia się dynamika utworu. Gramy głośno i energicznie. Pomiędzy akordy możecie dołożyć uderzenia perkusyjne. Pierwszy akord, który się pojawia to Dm. Jego opalcowanie jest inne niż w poprzednich taktach - palec serdeczny ląduje na VII progu struny G, środkowy na VI progu struny B, a wskazujący na V progu struny wiolinowej E. Struna D jest pusta. Następnie mamy akord Bb z poprzeczką barre. Palec wskazujący obejmuje jednocześnie VI próg strun G, B, E, palec serdeczny chwyta VIII próg struny basowej E, a środkowy VII próg struny G. W kolejnym takcie mamy akord Dm oraz dwa dwudźwięki. Palec wskazujący trzyma III próg struny A, a mały V próg struny wiolinowej E. Po chwili odrywamy mały palec i kładziemy palec środkowy na III próg struny E. W takcie 12 pojawiają się akordy, które graliśmy wcześniej (Gm oraz Dm). Teraz mamy akord A. Palec środkowy chwyta II próg struny D, serdeczny II próg struny G, a mały II próg struny B. Dalej dokładamy palec wskazujący na I próg struny wiolinowej E. Następnie wracamy do akordu A oraz łapiemy Dm. Fragment z taktów 14-17 to powtórka tego co graliśmy w taktach 10-13.

Na tym zakończymy dzisiejsze gitarowe zmagania. Powodzenia i owocnego ćwiczenia!