Sonnox to urządzenia plug-iny. Dostępne są wersje dla systemów TC PowerCore, Digidesign ProTools TDM/HD oraz natywne VST, AU oraz RTAS.