Konkurs dla zespołów - IV Rock Style Festival

Newsy
Konkurs dla zespołów - IV Rock Style Festival

16 maja 2010 roku odbędzie się w Oleśnicy w województwie dolnośląskim IV edycja Rock Style Festival. Konkurs młodzieżowych zespołów rockowych organizuje Konfraternia Kulturalna we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Impreza pod patronatem miesięcznika "Gitarzysta" odbędzie się w ramach XI Powiatowych Prezentacji Kulturalnych

Od godziny 10:00 16 maja w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Reja trwać będą otwarte dla publiczności przesłuchania konkursowe. W jury zasiądą: Zdzisław Janiak - ex-Budka Suflera, Krzysztof Inglik - redaktor "Gitarzysty", Grzegorz Pfeiffer - manager festiwalu, muzyk. O godzinie 18.30 nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród na placu Zwycięstwa. Potem laureaci konkursu zagrają na plenerowej scenie w środku miasta.

http://www.konfraterniakulturalna.pl/rockstylefestival.htm

REGULAMIN
I. Warunki uczestnictwa:
1. W festiwalu mogą wziąć udział amatorskie zespoły muzyczne grające szeroko rozumianą muzykę rockową. Preferowana będzie twórczość własna, a także autorskie, kreatywne opracowania coverów.
2. W festiwalu nie mogą brać udziału laureaci I miejsca poprzednich edycji.
3. Aby zgłosić udział w festiwalu, należy w terminie do 30 kwietnia 2010 r. dostarczyć do sekretariatu festiwalu lub wysłać mailem:
1) kartę zgłoszenia
2) nagranie demo 1 utworu (stanowić będzie materiał poglądowy dla komisji kwalifikacyjnej i nie musi być nagrany profesjonalnie)
3) spis wykonywanych na konkursie 3 utworów (tytuły, autorzy) - mogą być inne niż przesłane demo
4) teksty piosenek
5) krótką historię zespołu
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: rsf2010@wp.pl
II. Przebieg konkursu
1. Komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów dokona weryfikacji zgłoszeń na podstawie nagrań demo i wytypuje zespoły do udziału w konkursie.
2. Komisja zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania selekcji zgłoszeń, a jej decyzja w tej sprawie jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
3. O zakwalifikowaniu do konkursu zespoły zostaną powiadomione w terminie do 10 maja 2010 r.
4. Podczas konkursu każdy zespół wykona obowiązkowo maksymalnie 3 utwory (wymienione w karcie zgłoszenia), przy czym łączny czas ich wykonywania wraz z podłączeniem instrumentów nie może przekroczyć 30 minut.
5. Jury zastrzega sobie możliwość skrócenia występu lub jego przedłużenia.
6. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
7. Werdykt jury jest ostateczny. Nie przewiduje się procedur odwoławczych.
III. Nagrody
1. Jury przyzna nagrody pieniężne w wysokości:
- I miejsce 700 zł
- II miejsce 500 zł
- III miejsce 400 zł

2. Jury może zdecydować o innym rozdziale nagród.
IV. Przepisy ogólne
1. W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, które mają podpisany kontrakt z firmami fonograficznymi.
2. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.
3. Nadesłane materiały demo nie podlegają zwrotowi.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieograniczonego, nieodpłatnego publicznego odtwarzania, emisji radiowych i telewizyjnych materiałów audiowizualnych zarejestrowanych w trakcie festiwalu oraz materiałów demo.
5. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów i okablowania.
6. Organizatorzy zapewniają kompletne nagłośnienie, tzn. przody oraz backline, wraz z zestawem perkusyjnym. W związku z tym wyklucza się możliwość używania na scenie prywatnego backline’u.
7. Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
8. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników od konsekwencji związanych z jego nieprzestrzeganiem.
9. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy, a ich decyzja jest ostateczna.

Sekretariat:
ROCK STYLE FESTIVAL
Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B, 56-400 Oleśnica
rsf2010@wp.pl
fax 713149428, tel. 601785165
INFORMACJE NA:
www.konfraterniakulturalna.pl